|
|
About_photo

ANNEKE VAN DIJK

Adviseur winkelvastgoed
Sinds 1997 is Anneke van Dijk werkzaam in winkelvastgoed bij Bak Van Dijk Plan- en Projectconsult en houdt zich bezig met acquisitie voor winkelketens en horeca, quick scans van winkelgebieden vanuit de consumentenbeleving en advisering inzake herstructurering van winkelgebieden en winkelcentra. Eerder was zij verantwoordelijk voor de acquisitie van Albert Heijn supermarkten bij Ahold en vervolgens directeur verwerving bij Management Onroerend Goed. Op het ogenblik is zij onder andere voorzitter van de Vereniging Amstelveense Detailhandelsondernemingen.
signiture

nieuws

ACQUISITIE

Onafhankelijk en resultaatgericht

Acquisitie in Nederland voor winkel- en horeca-ketens betreft zowel bestaande ketens als (buitenlandse) ketens die zich in Nederland willen vestigen. Bak Van Dijk kan het gehele acquisitietraject voor haar rekening nemen (van eerste aanmelding tot en met opening) maar ook een gedeelte hiervan, of zich beperken tot het leggen van contacten met belegger en verhuurder. Het betreft dan met name acquisitie voor nieuw te bouwen winkelcentra, bestaande centra die uitgebreid en/ of gerenoveerd worden en te (her)ontwikkelen winkelgebieden.

QUICK SCAN

Duidelijke en bondige rapportage

Wij beoordelen winkelgebieden vanuit de visie van de winkelende consument. Dit betreft zowel overdekte als onoverdekte winkelcentra, winkelstrips, kernwinkelgebieden, bijzondere gebieden met grootschalige winkels, en perifere locaties. Het winkelgebied wordt beoordeeld op enige tientallen criteria en naast een beschrijving en analyse van de bestaande situatie worden (praktische) aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Opdrachtgevers voor deze quick scans zijn beleggers, beheerders, overheden, ondernemersverenigingen, grootwinkelbedrijven en media..

ADVIES

Aanbevelingen op maat

Bak Van Dijk Plan- en Projectconsult adviseert diverse marktpartijen zoals overheden, winkeliers(verenigingen), winkelketens, beleggers en beheerders. Naast de quick scan die alle elementen in een winkelgebied benoemt die voor de consument van belang zijn, geven wij ook advies op maat over specifieke onderwerpen. Dit kan gaan over het traject van besluitvorming van de lokale overheid, maar ook over branchering van een winkelcentrum, parkeersituatie en bereikbaarheid, zichtbaarheid, looproutes, bevoorrading etc. Het advies kan de vorm hebben van een( korte)notitie en/of participatie in overlegstructuren.

Slide background

_________

Slide background

contact

Adres: Meander 1059, 1181 WP Amstelveen

Telefoon: (06) 51647740 / (020) 4416294

E-mail: bakvandijk@hetnet.nl